Whistleblowing - Agency
Bizdesk - Business Consulting WordPress Theme
Po – Pá: 8:00 – 16:00
Sledovat:

Whistleblowing

Podat oznámení

Tato stránka slouží k možnosti podání oznámení v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů.

Podnět můžete podat i anonymně - taková oznámení však v každém případě nemusí být vyřízena ve lhůtách a způsobem stanoveným zákonem o ochraně oznamovatelů. Rovněž v případě anonymního oznámení je účelné sdělit telefon či email, jehož prostřednictvím se lze při zachování anonymity s oznamovatelem spojit. Nemožnost kontaktu s oznamovatelem může negativně ovlivnit prošetření oznámení.

Všichni oznamovatelé bez výjimky se v každém případě mohou obracet na Ministerstvo spravedlnosti (https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/), jakožto tzv. externí oznamovací systém, případně na jiné orgány veřejné moci příslušné k řešení oznamovaného protiprávního jednání.

Podnět, kterým se musíme jako povinný subjekt zabývat:

 • má znaky trestného činu,
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč,
 • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
  1. 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  2. 2. daně z příjmů právnických osob,
  3. 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  4. 4. ochrany spotřebitele,
  5. 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  6. 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  7. 7. ochrany životního prostředí,
  8. 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  9. 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  10. 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  11. 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  12. 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  13. 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
  14. 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

V mezích možností se ale budeme zabývat jakýmkoli relevantním podnětem, pouze však od oznamovatelů, kteří jsou s povinným subjektem v pracovním, obchodním či obdobném vztahu. Povinný subjekt nepřijímá oznámení od tzv. třetích osob.

Chcete podat oznámení?

Vyplnit oznámení